English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2014-11-28

TÜMSİAD 2. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı'nın Açılışı Yapıldı

TÜMSİAD 2. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’nın Açılışı Yapıldı (04.12.2014)

 

TÜMSİAD tarafından organize edilen 2. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı, İstanbul’da Polat Rönesans Otel’de farklı ülkelerden sağlık meslek mensuplarının katılımıyla açıldı. Kurultayın açılışı Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Kosova Sağlık Bakanı, Makedonya Sağlık Bakanı, Kenya Sağlık Bakanı, Tanzanya Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşar Yardımcıları, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürleri, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı. TIKA Başkan yardımcısı, Kızılay Başkanı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert ve çok sayıda kamu ve özel sektör sağlık yöneticisinin katılımı ile yapıldı.

Türkiye’den mezun olmuş; yabancı hekim, eczacı ve diğer sağlık meslek mensuplarını bir araya getiren Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’nın ikincisi İstanbul Polat Rönesans otelde yapılıyor.Kurultay kapsamında; Türkiye’den sağlık alanında mezun olmuş ve Dünyanın farklı ülkelerinde mesleklerini sürdüren, 3500 yabancı hekim ve diğer sağlık meslek mensuplarının Ülkemizin misafirperverliği ile kaynaşması ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma imkânı sağlanacak bu kurultayda, Sağlık Turizmi alanında önemli işbirliklerinin de adımları atılmış olacak.

Kurultayın açılışı Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Kosova Sağlık Bakanı, Makedonya Sağlık Bakanı, Kenya Sağlık Bakanı, Tanzanya Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşar Yardımcıları, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürleri, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı. TIKA Başkan yardımcısı, Kızılay Başkanı, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert ve çok sayıda kamu ve özel sektör sağlık yöneticisinin katılımı ile yapıldı.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, hükümetin sağlık alanında gösterdiği başarıları desteklemek amacıyla bu organizasyonun sorumluluğunu üstlendiklerini aktardı. Kurultayla sağlık turizmi hedeflerinin daha erken yakalanmasını amaçladıklarını dile getiren Sert, "Bu kurultay Türkiye`nin küresel sağlık diplomasisinde daha aktif rol almasını sağlayacaktır. Kurultay, Türkiye`nin tanıtımına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Kurultaya 60`a yakın ülkeden 600 civarında hekim ve eczacı katılıyor. Bu yıl panel ve oturumların dışında iş görüşmeleri ve konferanslarla panelimize güç katacağız. Bundan sonra bu çatı altındaki kişilerin ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Türkiye’nin 2000’li yıllardan sonra sosyal politikalar alanında önemli gelişmelere imza attığını hatırlattı. Bu çalışmalar arasında en çok dikkat çeken hamlelerin başında sağlık sektörünün geldiğinin ifade eden Müezzinoğlu “Bu tespit bir faraziyeden öte rakamlar, yatırımlar, insan kaynakları ve dünya ölçeğinde elde ettiğimiz başarıların bir bütünü olarak ifade edilmektedir” dedi.

Türkiye’de yabancı öğrenci statüsünde bulunmanın ne demek olduğunu en iyi kendisinin bilebileceğini belirten Bakan Müezzinoğlu; “27 yasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup bugün bu ülkenin bakanı olarak bulunmasının, bu coğrafyanın ne kadar geniş gönüllü bir mekan olduğunun ispatıdır” dedi.

Bilginin sevgi gibi paylaşıldıkça çoğaldığını vurgulayan Dr. Mehmet Müezzinoğlu bu sayede medeniyetler arasında köprüler kurulduğunu, ortak payda ve paydaşlar oluştuğunu belirtti ve şunları kaydetti: “Bu amaçla kendimiz için ortaya koyduğumuz özveriyi aynı imkanlardan mahrum kalmış dünyanın diğer bölgeleri için de göstermeliyiz. Zira bizler aynı gökyüzünün farklı renkleri aynı resmin başka desenleriyiz. Türkiye’de son oniki yılda sağlık alanında önemli gelişmelerin kaydedildiğini hepimiz biliyoruz. Bu bizi sağlık eğitiminden sağlık turizmine, altyapı çalışmalarından hizmet sunumuna kadar bölgesel bir cazibe merkezi haline getirdi. Bugün sağlık hizmeti standartlarımız birçok gelişmiş ülkeyi yakaladı ve Türkiye artık sağlık alanında model alınan bir ülke oldu. Sağlık sistemini geliştirmek isteyen ülkelerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Somali, Tunus, Fas ve Yemen başta olmak üzere Pakistan, Myanmar, Sudan gibi birçok ülkeye sağlık hizmetleri götürüyor, tecrübe ve bilgilerimizi onlarla paylaşıyoruz. Bugün Kenyalı doktorlara acil vaka eğitimi veren bir ülkeyiz. Güney Sudan’da anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesi için yardımcı oluyoruz. Bosna Hersek’te, Sudan’da Afganistan’da halk sağlığının iyileştirilmesi için TİKA koordinatörlüğünde projeler üretiyoruz ve uyguluyoruz. Moğolistan’da anne ve çocuk sağlığı, Kazakistan’daki doktorlara nöropati eğitimi veriyoruz. Sudan’da katarakt ameliyatı yapan, Haiti depreminde acil ve afet yönetimine koşan, acil insani ihtiyaçları bulunan Somali’de hastane açıp uzman doktorlara eğitim veren bir ülkeyiz. Amacımız ve hedefimiz sağlık vizyonumuzu küresel boyuta taşımak sağlık insan gücüne küresel katkıda bulunmaktır” dedi.

Millet, ırk, din, dil, renk ayrımı yapmadan adım attıkları her yere kendilerinden bir parça, yurttan bir yer bilmenin anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Dr. Mehmet Müezzinoğlu dünyanın birçok ülkesinden gelen kişinin ülkemizde tıp eğitimi aldığının bilgisini verdi. Bugüne kadar ülkemizde sağlık eğitimi alarak mezun olan yabancı hekim sayısının yaklaşık üç bin beş yüz civarında, hali hazırda eğitimine devam eden öğrencilerle birlikte bu sayının her geçen gün artmakta olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı; “Bu kardeşlerimiz mezun olduktan sonra ülkelerine döndüklerinde bizim için birer sağlık elçisi misyonu üstlenmekte, ülkemizin sağlık alanındaki birikimlerinin aktarılmasında aracı olmaktadırlar.”

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı; “Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler tarihi geçmişimiz, coğrafi konumuz her alanda diğer ülkelerle iş birliği yapmamızı kaçınılmaz kılmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile son on iki yılda kazandığımız tecrübeyi başta tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan ülkeler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki ülkeler ile paylaşıp burularda yapılaması planlanan sağlık reformlarına da katkıda bulunmaktayız. Bu çerçeve ülkemiz birçok ülke ile yoğun ve kapsamlı bir iş birliğine girmiş ve bu ülkelerle sağlık alanında iş birliği anlaşmaları imzalamıştır.”

Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA, TOBB, DEİK, İTO, TURSAB, Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Kalkınma Ajansı, Sağlık Turizmi Tanıtım Derneği, olmak üzere ilgili diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve katkıları ile gerçekleşen ‘2.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’ 4 gün sürecek.