English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2016-12-21

HALEP İÇİN UZAT ELİNİ, İNSANLIK İÇİN UZAT ELİNİ

                          HALEP İÇİN UZAT ELİNİ, İNSANLIK İÇİN UZAT ELİNİ

 

Değerli basın mensupları,

Sınırımızın hemen ötesinde beş yılı aşkın süreden beri bir insanlık katliamı yaşanmaktadır. Bu hadiseler başladığı günden beri bunun bir iç savaş değil, bir katliam olduğunu her zeminde haykırdık; ulusal ve uluslararası toplantılarda öncelikle başta BM olmak üzere uluslararası camiaya bu katliamın durdurulması gerektiği, aksi takdirde oraya yönelik yapılacak insani yardımın sadece bu durumdan çıkar umanların ekmeğine yağ sürmek olduğunu dile getirdik; maalesef 500 bini aşkın insanın çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden katledildiği bir hal aldı.

Şu anda insanlık başta Suriye olmak üzere Arakan’da, Somali’de, Nijer’de, Afganistan’da  ve burada ismini sayamadığımız bir çok yerde kaybetmiştir. Biz bu kaybetmişliğe rağmen umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Üzerimize düşen insanlık görevimizi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız.

Suriye katliamı başladığı günden beri BEŞİR Derneği Türkiye çapında 250 temsilciliği ile kendisine destek veren, işbirliği yapan başta SEMERKAND Vakfı olmak üzere iş dünyamızın güzide kuruluşu TÜMSİAD ile, Gençlerimizin bir araya gelerek ülke sorunlarına çözüm üretmek isteyen GENÇ-KON ve MOSTAR GENÇLİK ile, yurt dışında barışı, ahlakı ve kardeşliği perçinlemek isteyen UKBA-DER ile insanlık katliamına “dur” demeye gayret etmektedir.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin bu güne kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi, en son HALEP katliamı karşısında bigane kalmamak, ateşe bir damla da olsa su dökmek adına yukarıda bahsettiğim kuruluşlarla bir araya gelerek, bu onmaz yaraya bir nebze de olsa merhem olmak için gayretlerimizi arttırma kararı aldık.

Ülkemizde farklı ülkelerden gelen misafirlerimize kurulduğumuz günden beri hizmet etmeye, onların sorunlarını en aza indirmeye gücümüzce gayret ediyoruz. Ülkemizin 81 ilinde hizmet eden temsilcilerimiz ve diğer kuruluşlarımızla 7/24 saat kesintisiz hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ülkemizin farklı illerinde binlerce aileye hem maddi hem de manevi destek vermeye gayret ettik. Onların halleri ile hallenmeye, onların maruz kaldıkları bu durumdan en az hasarla kurtulmaları için çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Kardeş aile uygulamalarımızla zaten akraba olduğumuz misafirlerimizle kardeşliğimizi perçinledik. Onların varlığı bize ENSAR’ı hatırlattı. Elimizden geldiğince onlara ENSAR olmaya çalıştık. Sınırda kurduğumuz lojistik depolarımızla, 60 bin kapasiteli fırınımızla, 10 bin kişilik sıcak yemek mutfağımızla başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere tüm misafirlerimize ulaşmaya çalıştık, çalışıyoruz.

HALEP insanlığın tükenmişliğinin, sözün bittiğinin son noktasıdır. Bizim gücümüze güç katmamız, halkımızda zaten var olan hassasiyeti daha yukarılara taşımamız  için bugün burada bir basın açıklaması yapmayı elzem kabul ettik ve burada toplandık. Bu toplantımızın bu amaca matuf hizmet edeceğine inancımız tamdır.  Bu inanç ve kararlılıkla tekrar ediyoruz, dünyanın neresinde olursa olsun, akan kan ve gözyaşını uluslararası camia durdurmak mecburiyetindedir; aksi takdirde o kan ve gözyaşı hepimizi boğacaktır.   

BEŞİR Derneği olarak paydaş kuruluşlarımızla, işbirliği yaptığımız kuruluşlarımızla bir ve beraber olmanın şuuru ile HALEP için bir araya geldik. Şu anda kardeşlerimiz sahada çalışıyor; 100 bin Halepli katliamdan kurtulmanın sevincini yaşayamadan farklı sorunların kucağında boğuşur hale getirildi. Sınırımıza dayanmış olan bu inanların güvenli bölgeler oluşturularak, onların insanca yaşamasını sağlamak bizim hem insani hem de imani sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fırınımızın kapasitesini en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Sıcak yemek hizmetimizi daha da arttırmak istiyoruz. Güvenli bölge oluşumunda en az 1000 çadırlık çadırkent oluşturmak istiyoruz.

Bütün bunların gerçekleşmesi için başta SEMERKAND Vakfı olmak üzere iş dünyamızın güzide kuruluşu TÜMSİAD ile, Gençlerimizin bir araya gelerek ülke sorunlarına çözüm üretmek isteyen GENÇ-KON ve MOSTAR GENÇLİK  ile, yurt dışında barışı, ahlakı ve kardeşliği perçinlemek isteyen UKBA-DER ile insanlık katliamına “dur” demek için bir araya geldik, güçlerimizi, yapabileceklerimizi, aklımızı, gönlümüzü birleştirdik, bu acıyı, bu ızdırabı hafifletmek adına gayret ediyoruz.

Değerli basın mensupları,

HALEP’te yaşananlar hepimizin derdidir. Çünkü orada katledilen insanlıktır. Hangi inanca mensup olursa olsun bir insan katledilirse bir alem katledilmiş olur. Bizim dinimiz, cephe dışında bırakın insanı, cansıza dahi ilişmemeyi bize va’z etmiştir. Yeryüzü var olduğu günden beri böyle bir zaman yaşadı mı acaba? Sözde savaşlar ve insan katliamı uluslararası camiaca yasaklaşmış gözüküyor; gelin görün ki bu HALEP’te hiç geçerli değil, İslam coğrafyasında hiç geçerli değil. Vekalet savaşları ile insanlık katledilirken biz o karınca misali Hz. İbrahim’in safında yer almaya çalışıyoruz.

Bizler yanıbaşımızda bu ateşin söndürülmesi, insanların dertlerinin dindirilmesi için bir şeyler yapmak zorundayız; yapmaz isek bu yangın gelip bizi de bulur, bunun idrakindeyiz. Bu idrak ve şuurla HALEP için elimizi uzatmıştık, uzatmaya devam ediyoruz. Dünyanın gözü önünde Aylan bebekler, Umran çocuklar ölürken biz seyirci kalamayız, karanlığa kızmak yerine bir mum yakmayı kendimize şiar edindik, bunun için bugün buradayız. Elbirliği ile bir an önce Halep başta olmak üzere bütün Suriye’de ve diğer mazlum coğrafyalarda kan ve göz yaşı dursun istiyoruz. HALEP bizdir; biz HALEP’iz.

HALEP sadece komşu bir ülke şehri değildir; HALEP ANTEP’in, URFA’nın, HATAY’ın ve nihayet TÜRKİYE’nin  kardeşidir, canıdır, cananıdır. Gönül coğrafyamızın, medeniyet havzamızın gözbebeğidir. Buna karşı insanlık görevimiz var, buna karşı kardeşlik görevimiz var, buna karşı imanı görevimiz var. HALEP yok olursa, HALEPLİ yok olur. HALEPLİ yok olursa biz yok oluruz. Bizim varlık sebebimizdir HALEP.

Kıymetli basın mensupları bir kez daha huzurunuzda başta bütün halkımız olmak üzere, milletimize, devletimize, paydaşlarımız SEMERKAND Vakfı, TÜMSİAD, GENÇ-KON ve MOSTAR GENÇLİK  ile UKBA-DER yönetici ve gönüllülerine çok teşekkür ediyor, sizlere de göstermiş olduğunuz hassiyetten dolayı saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.