English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2015-10-25

KOBİ'ler için İslami Finans İmkanlarının Artırılması

"KOBİ'ler için İslami Finans İmkanlarının Artırılması"

"KOBİ'ler için İslami Finans İmkanlarının Artırılması" konferansı bugün sona erdi

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası, İslam Kakınma Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nca G20 Türkiye ajandası kapsamında Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen "KOBİ'ler için İslami Finans İmkanlarının Artırılması" Konferansı sona erdi.

Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nca G20 Türkiye ajandası kapsamında Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen "KOBİ'ler için İslami Finans İmkanlarının Artırılması" başlıklı konferans 23-24 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açılışı 23 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Yönetici Direktörü ve Finans Direktörü (CFO) Bertrand Badre, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmet Muhammed Ali el-Medeni ve TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan tarafından TÜMSİAD TÜMEXPO fuarıyla birlikte yapılan konferans, İstanbul Kongre merkezinde gerçekleşti.

Konferansın ilk gününde Dünya Bankası Kıdemli Direktörü Gloria Grandolini'nin başkanlığında gerçekleşen "KOBİ'lerin Finansmanında İslami Bankacılığın Rolü" konulu oturumda Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş, Libya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Tarek Yousef ve Dünya KOBİ Forumu Başkanı Tunç Uyanık, İslami bankacılığın KOBİ'lerin finanse edilmesinin önündeki engelleri tartıştı.

İslami bankacılığın KOBİ finansmanında kullanımının çok sınırlı olduğuna dikkat çekilen oturumda, özellikle teminat yönetimine ilişkin düzenlemelere, finansal kapsayıcılığın artırılması için gerekli olan yasal düzenlemelere ve risk paylaşımına dayanan İslami bankacılık ürünlerinin artırılmasına duyulan ihtiyaç dile getirildi.

İslam Kalkınma Bankası İslami Araştırmalar ve Eğitim Enstitüsü (IRTI) Direktörü Dr. Azmi Omar'ın yönettiği bir başka oturuma ise Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi Başkanı Zamir İkbal, Shekra Capital Kurucusu ve Yöneticisi Shehab Marzban ve Colt & Mosle LLP Global İslami Finans ve Yatırım Başkanı Micheal Mcmillan katıldı.

Oturumda Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan "KOBİ'ler için İslam İmkanları Nasıl Artırılabilir?" başlıklı raporun tanıtımı yapılarak, raporun işaret ettiği konular tartışıldı.

Konferansın ikinci gününde açılış konuşması yapan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise KOBİ'lerin ülke ekonomilerinden büyük pay almasına rağmen banka hizmetlerinden aynı oranda faydalanamadığını kaydetti.

Daha sonra Dünya Bankası yöneticilerinden Abayomi Alawode'nin yönetiminde gerçekleşen oturumda ise Dünya KOBİ Finansı Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Matt Gamser, İslam Kalkınma Bankası Özel Sektör Geliştirme Kuruluşu (ICD) Varlık Yönetimi Bölümü Başkanı Farid Masood ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Danışmanlık Hizmetleri Bölümü Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Başkanı Kaiser Naseem söz aldı.

Söz konusu oturumda mali tablo analizleri üzerinden teminata dayalı finansman sağlamanın KOBİ finansmanını önemli ölçüde sınırladığının altı çizildi.

Elektronik ticaret ve elektronik bilginin her geçen gün artışını bir fırsata çevirerek KOBİ istihbaratı ve teminatlandırma konusunda iyileştirmeler yapmanın gerekli olduğu vurgulandı.

Dünya Bankası Global KOBİ Finansmanı Bölüm Direktörü Simon C. Bell'in yönetiminde gerçekleşen oturumda ise Michael Mcmillen, Endonezya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Otoritesi (OJK) Başkan Yardımcısı Mulya Siregar ve IOSCO Kıdemli Danışmanı Alp Eroğlu, KOBİ finansmanı için bankacılık mevzuatı ve düzenlemelerin önemini tartıştı.

Dünya Bankası Finansal Sektör Uzmanı Nihat Gümüş başkanlığında gerçekleşen bir başka oturumda ise Dünya Bankası Global KOBİ Finansmanı Bölüm Direktörü Simon C. Bell, Guidance International Finance Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Naseem ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, farklı ülke uygulamalarından örnekler vererek İslami finansın KOBİ finansmanı noktasında daha etkin kullanılabilmesi için neler yapılabileceği konuşuldu.

Oturumda Müslüman ülkelerde finansal sistemin kapsayıcılığının düşük olduğu, bankacılık hizmetlerinin yaygın olmamasının ise KOBİ finansmanı için önemli bir engel teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Durham Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Asutay'ın yönetimindeki son oturuma TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Nacar, Borsa İstanbul Kotasyon ve Özel Pazar Grup Müdürü Sertaç Fuad Karaağaoğlu ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran katıldı.

Türkiye'de İslami Bankacılık ve KOBİ finansmanı uygulamalarının ele alındığı oturumda KOBİ'ler arasında İslami bankacılık algısındaki eksikliklere ve İslami finansa ilişkin "know how'"n artırılmasına duyulan ihtiyaca değinildi.

Ayrıca Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren farklı ürün ve pazarların KOBİ finansmanı açısından ne şekilde değerlendirilebileceğinin anlatıldığı konferans, TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan'ın teşekkür konuşması ve plaket takdimi ile sona erdi.