English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2016-02-11

TARIM VE TEKNOLOJİ KENTİ MERSİN

TARIM & TEKNOLOJİ KENTİ MERSİN

 

Tümsiad Mersin şubesi olarak şehrimizin tarım ve tarıma dayalı sanayi açısından 2023 vizyonunu ortaya koyarken kısmen atıl durumda bulunan, tamamı kamu arazisi üzerine bina edilecek, Ar-Ge alt yapısı olan, tüm Mersini kapsayacak bir proje hazırladık. Gelişmiş ülkelerdeki Ar-Ge Merkezleri, Teknoparklar, Özel Ekonomik Bölgeler (Silikon vadisi, FoodValley, Aqabe, Dubai, Shanghaiv.b) modellerinin detaylı incelenmesi ve fikir alışverişleri sonucu ortaya “ileri teknoloji ürünü ihracatı” sonuç odaklı birçok uzmanlığın ve farklı yapının bir arada çalışabileceği dinamik aktif bir network modeli çıkarılmıştır. Ülkemizde bir çok sektörde model olarak kullanılabilecek çalışma ile öncelikle Mersin’in uluslar arası düzeyde en üst sıralarda bir kent olması hedeflenmektedir. Mevcut altyapının iyileştirilip geliştirilerek, anahtar önemdeki kurumların ortak dinamik hareketinin temini, gerekli ekonomik destekler, yasal düzenlemelerle bu yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması halinde, uzun yıllar bölgemizin dünyada en üst sıralarda temsiline yardımcı olacak Proje ile sadece tarım ürünleri değil ileri tarım teknolojileri, tarımla ilgili ürün ve hizmetlerin tümü hedeflenmektedir.

          Ülkemiz kalkınmasında rakiplerinden avantajlı konumda olan Mersin’in Uluslar arası arenada alacağı rol de önemlidir. Bu proje ile Mersin’in bir dünya kenti olması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Tarım-Teknoloji buluşmasına imkan sağlamak, tarımda teknolojinin etkin kullanımı, kuşkusuz üretimde kalite ve verim artışına, maliyetlerin düşürülmesine, risk ve belirsizliklerin bertaraf edilmesine imkan sağlayacaktır. Başkaları tarafından geliştirilen teknolojiyi alıp kullanma döngüsü sanayimize ve ülkemize pahalıya mal olmaktadır. Günümüz dünyasında bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bir an önce teknoloji üreten, geliştiren, her konuda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren bir yapıyı harekete geçirme mecburiyetimiz vardır. Gelinen noktada tarım ve tarıma dayalı sanayi kentimiz için en önemli sektör durumundadır. Tarımsal teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygın kullanımı, tarımsal potansiyel ve birikimimizi teknoloji ile birleştirecek, tarım-sanayi entegrasyonu sağlanacak, ambalajlamadan hijyene, pazarlamadan ihracata kadar pek çok konuda aksaklıklar çözüme kavuşturulacaktır.               

      Mersinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verecek, yoğun araştırmalar yapacak, daha çok bilgi ve teknoloji üretmeye odaklanmış, bir kısım kontenjanını yurtdışı ögrencilere ayıran, Tarım ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarım-Gıda Teknoparkı, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Tarım-Gıda odaklı OSB ler, Tarım Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, Bilgi Danışma ve Yönlendirme Merkezlerini bünyesinde barındıracak ve tek merkezden koordine edilecek, Uluslararası Çukurova Havaalanının da tamamlanması ile  Mersinimizi 2023 e  ve daha ilerilere taşıyacak, sadece ülkemizin değil, bölgemizin hatta dünya çapında aktörlerin ilgi odağı olacağı saygın bir kent haline getireceğine inandığımız, AGRO-TEK MERSİN projesine sahip çıkacağınıza ümidimiz tamdır.

 

Mehmet TÜRKER

Tümsiad Mersin Şubesi Başkanı